THỜI GIAN CÒN LẠI
0
Ngày
0
Giờ
0
Phút
0
Giây
Hiện tại Hội đồng Giám khảo đang bình chọn cho các xe thuộc top 3 các phân khúc theo kết quả bình chọn vòng 1 từ cộng đồng. Kết quả cuối cùng sau khi tổng hợp bình chọn từ ban giám khảo và cộng đồng sẽ được công bố trên website vào 20h ngày 31/03/2023. Mời các bạn đón xem!
TỔNG LƯỢT BÌNH CHỌN
111.783
37.86% 3027 / 7996 Bình chọn
21.25% 1699 / 7996 Bình chọn
15.6% 1247 / 7996 Bình chọn
28.27% 2201 / 7785 Bình chọn
17.59% 1369 / 7785 Bình chọn
16.31% 1270 / 7785 Bình chọn
33.7% 2601 / 7718 Bình chọn
17.44% 1346 / 7718 Bình chọn
15.85% 1223 / 7718 Bình chọn
35.26% 3558 / 10091 Bình chọn
13.18% 1330 / 10091 Bình chọn
12.29% 1240 / 10091 Bình chọn
60.68% 4558 / 7511 Bình chọn
14.67% 1102 / 7511 Bình chọn
12.99% 976 / 7511 Bình chọn
46.85% 5193 / 11084 Bình chọn
17.07% 1892 / 11084 Bình chọn
15.57% 1726 / 11084 Bình chọn
44.58% 3436 / 7707 Bình chọn
12.55% 967 / 7707 Bình chọn
10.83% 835 / 7707 Bình chọn
62.92% 4739 / 7532 Bình chọn
20.57% 1549 / 7532 Bình chọn
10.1% 761 / 7532 Bình chọn
35.47% 2637 / 7434 Bình chọn
16.57% 1232 / 7434 Bình chọn
14.12% 1050 / 7434 Bình chọn
25.63% 1903 / 7425 Bình chọn
16.47% 1223 / 7425 Bình chọn
12.05% 895 / 7425 Bình chọn
25.96% 1916 / 7380 Bình chọn
18.89% 1394 / 7380 Bình chọn
18.6% 1373 / 7380 Bình chọn
20.53% 1516 / 7386 Bình chọn
14.55% 1075 / 7386 Bình chọn
13.25% 979 / 7386 Bình chọn
34.61% 2549 / 7364 Bình chọn
18.47% 1360 / 7364 Bình chọn
16.06% 1183 / 7364 Bình chọn
35.39% 2608 / 7370 Bình chọn
19.82% 1461 / 7370 Bình chọn
15.16% 1117 / 7370 Bình chọn

Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng
Phần thưởng Thành viên Mã trúng thưởng
Apple iPad Gen 9 Wifi 10.2” 64GB (2021)
Trị giá 8.000.000đ
Phạm Minh Duy
32030038
Apple iPad Gen 9 Wifi 10.2” 64GB (2021)
Trị giá 8.000.000đ
Phạm Minh Duy
Mã trúng thưởng: 32030038
Chia sẻ