Bán Tải

(13961 dự đoán)
Kết quả dự đoán từ cộng đồng cho danh hiệu XE CỦA NĂM 2021
Bán tải là những mẫu xe vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng xe hằng ngày vừa có thể chở nhiều hàng hóa với thùng riêng biệt.
Top 1
Ford Ranger
62% - 8691 / 13961 bình chọn
Top 2
Toyota Hilux
13% - 1798 / 13961 bình chọn
Top 3
Mitsubishi Triton
11% - 1572 / 13961 bình chọn
4
Jeep Gladiator
4% - 535 / 13961 bình chọn
5
Nissan Navara
4% - 490 / 13961 bình chọn
6
Mazda BT-50
2% - 332 / 13961 bình chọn
7
Chevrolet Colorado
2% - 315 / 13961 bình chọn
8
Isuzu D-Max
2% - 228 / 13961 bình chọn