Thể lệ bình chọn

Giải Bình chọn XE CỦA NĂM 2021

Các xe được bình chọn

Xe được đưa vào bình chọn trong từng phân khúc Xe được yêu thích dựa trên tiêu chí xe có nhà phân phối chính thức, và được bán trên thị trường Việt Nam trong năm 2020.

Xe được lựa chọn không bao gồm các thương hiệu siêu xe, siêu sang hay các phiên bản dạng giới hạn (số lượng thấp).

Xe được tham gia bình chọn hạng mục XE CỦA NĂM phải là các xe đạt những tiêu chí nêu trên, đồng thời được công bố ra mắt chính thức, có gửi thông cáo báo chí cho truyền thông và bán trong năm 2020.

Các hãng có xe được bình chọn sẽ được trao cúp và Giấy chứng nhận tại Lễ trao giải XE CỦA NĂM 2021, diễn ra ngày 31/03/2021 tại Hà Nội.

Trang bình chọn

Việc bình chọn diễn ra trên 2 trang của 2 diễn đàn là:

- Trang bình chọn của OTOFUN: https://www.otofun.net/xe-cua-nam-2021/

- Trang bình chọn của OTOSAIGON: https://www.otosaigon.com/xe-cua-nam-2021/

Kết quả bình chọn được hiển thị trên trang Xecuanam.vn

Thời gian bình chọn

Giai đoạn 1 - Bình chọn Xe được yêu thích

Trang bình chọn được mở từ 11h ngày 9/3/2021 và đóng vào lúc 11h59 ngày 23/3/2021.

Kết quả được hiển thị theo thời gian thực trên trang Xecuanam.vn

Giai đoạn 2 - Dự đoán Xe của năm

Trang bình chọn được mở từ 11h ngày 25/3/2021 và đóng vào lúc 11h59 ngày 30/3/2021.

Kết quả dự đoán được hiển thị theo thời gian thực trên trang Xecuanam.vn

Kết quả bình chọn sẽ được công bố trong buổi lễ trao giải ngày 31/3/2021.

Cách bình chọn

Giai đoạn 1 - Xe được yêu thích

Các xe thỏa mãn điều kiện ở phần 1 được đưa vào 17 phân khúc.

Người tham dự đăng nhập vào trang bình chọn của OTOFUN và OTOSAIGON, thực hiện bình chọn chiếc xe yêu thích nhất ở từng phân khúc. Mỗi phân khúc được bình chọn một xe. Người tham dự có thể thay đổi việc bình chọn bất kỳ lúc nào trong suốt khoảng thời gian mở bình chọn.

Kết quả bình chọn được hiển thị thời gian thực trên trang Xecuanam.vn.

Kết quả bình chọn từng phân khúc được hiển thị ngay khi các trang bình chọn của OTOSAIGON và OTOFUN đóng vào 11h59 ngày 23/3/2021. Chiếc xe có số lượng bình chọn cao nhất là Xe được yêu thích nhất trong phân khúc.

Trường hợp nhiều hơn một xe có số lượt bình chọn bằng nhau, xe nào có số lượt bình chọn từ các thành viên Hội đồng Giám khảo cao hơn sẽ chiến thắng.

Trường hợp nhiều hơn một xe có số lượt bình chọn bằng nhau, đồng thời có số lượt bình chọn từ các thành viên Hội đồng Giám khảo bằng nhau, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức.

Trường hợp trang web bình chọn gặp lỗi kỹ thuật, Ban tổ chức sẽ quyết định những bình chọn nào là hợp lệ.

Giai đoạn 2 - Xe của năm

Sau khi giai đoạn 1 kết thúc, những xe ra mắt trong năm 2020 và đứng trong top 3 phân khúc của xe đó sẽ được đưa vào danh sách chung kết để bình chọn XE CỦA NĂM.

Việc bình chọn XE CỦA NĂM sẽ do Hội đồng Giám khảo có 21 người bỏ phiếu bình chọn. Thành phần Hội đồng Giám khảo gồm 7 thành viên Ban điều hành OTOSAIGON, 7 thành viên Ban điều hành OTOFUN và 7 người đại diện các kênh truyền thông lớn về xe.

Mỗi người sẽ chọn ba xe từ danh sách bình chọn online, theo thứ tự nhất, nhì và ba. Chiếc xe đứng nhất nhận được 10 điểm, xe thứ nhì 5 điểm và xe thứ ba 2 điểm.

Phiếu bình chọn hợp lệ của Hội đồng Giám khảo là phiếu có bình chọn đủ ba xe vào danh sách XE CỦA NĂM, có phân biệt thứ hạng nhất, nhì và ba. Các phiếu không đạt điều kiện nêu trên sẽ được coi là không hợp lệ. Phiếu không hợp lệ sẽ không được tính điểm bình chọn.

Trong trường hợp có hai xe bằng điểm nhau, Ban giám khảo sẽ chấm lại để có kết quả cuối cùng.

Trường hợp chấm lại vẫn bằng điểm, quyền quyết định cuối cùng thuộc về Ban tổ chức.

Kết quả được công bố chính thức và trao giải tại Lễ trao giải XE CỦA NĂM 2021 vào ngày 31/3.