Bán Tải

20.550 bình chọn
Bán tải là những mẫu xe vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng xe hằng ngày vừa có thể chở nhiều hàng hóa với thùng riêng biệt.
CHIA SẺ:
12243 điểm từ cộng đồng
5932 điểm từ giám khảo
18175 điểm
2637 điểm từ cộng đồng
5581 điểm từ giám khảo
8218 điểm
2097 điểm từ cộng đồng
5464 điểm từ giám khảo
7561 điểm
3.82% 785 / 20550 cộng đồng bình chọn
6.72% 1380 / 20550 cộng đồng bình chọn
6.85% 1408 / 20550 cộng đồng bình chọn

Bình luận (56)

0/1000
Chia sẻ