Cỡ A

22.534 bình chọn
Phân khúc Cỡ A là những mẫu xe nhỏ gọn, linh hoạt, phù hợp với các đô thị lớn, đông đúc.
CHIA SẺ:
15826 điểm từ cộng đồng
7020 điểm từ giám khảo
22846 điểm
2645 điểm từ cộng đồng
6819 điểm từ giám khảo
9464 điểm
1872 điểm từ cộng đồng
6504 điểm từ giám khảo
8376 điểm
5.48% 1234 / 22534 cộng đồng bình chọn
4.25% 957 / 22534 cộng đồng bình chọn

Bình luận (1328)

0/1000
Chia sẻ