Cỡ B

21.310 bình chọn
Phân khúc Cỡ B bao gồm hai biến thể sedan và hatchback là những mẫu xe rất được ưa chuộng khi có Vios và Accent là Top 3 doanh số toàn thị trường năm 2021.
CHIA SẺ:
6053 điểm từ cộng đồng
5286 điểm từ giám khảo
11339 điểm
4925 điểm từ cộng đồng
5011 điểm từ giám khảo
9936 điểm
4120 điểm từ cộng đồng
4801 điểm từ giám khảo
8921 điểm
3.83% 816 / 21310 cộng đồng bình chọn
4.29% 914 / 21310 cộng đồng bình chọn
7.26% 1547 / 21310 cộng đồng bình chọn
3.83% 817 / 21310 cộng đồng bình chọn
3.81% 812 / 21310 cộng đồng bình chọn
4.29% 914 / 21310 cộng đồng bình chọn
1.84% 392 / 21310 cộng đồng bình chọn

Bình luận (198)

0/1000
Chia sẻ