CUV Cỡ A-B

21.217 bình chọn
CUV Cỡ A-B là phân khúc xe sôi động trong những năm gần đây, được khách hàng quan tâm nhờ thiết kế gầm cao, phù hợp với đô thị cùng giá bán dễ tiếp cận.
CHIA SẺ:
7917 điểm từ cộng đồng
4469 điểm từ giám khảo
12386 điểm
2548 điểm từ cộng đồng
3995 điểm từ giám khảo
6543 điểm
2119 điểm từ cộng đồng
4120 điểm từ giám khảo
6239 điểm
8.9% 1889 / 21217 cộng đồng bình chọn
4.52% 959 / 21217 cộng đồng bình chọn
4.23% 897 / 21217 cộng đồng bình chọn
5.83% 1238 / 21217 cộng đồng bình chọn
7.81% 1657 / 21217 cộng đồng bình chọn
9.39% 1993 / 21217 cộng đồng bình chọn

Bình luận (133)

0/1000
Chia sẻ