CUV Cỡ C

22.329 bình chọn
Những chiếc CUV Cỡ C thường có 5 chỗ ngồi có giá bán trên dưới 1 tỷ đồng, là sự lựa chọn của đông đảo khách hàng Việt.
CHIA SẺ:
7644 điểm từ cộng đồng
4670 điểm từ giám khảo
12314 điểm
4263 điểm từ cộng đồng
5336 điểm từ giám khảo
9599 điểm
3452 điểm từ cộng đồng
5353 điểm từ giám khảo
8805 điểm
3.07% 686 / 22329 cộng đồng bình chọn
6.05% 1351 / 22329 cộng đồng bình chọn
1.21% 270 / 22329 cộng đồng bình chọn
9.48% 2117 / 22329 cộng đồng bình chọn
8.89% 1985 / 22329 cộng đồng bình chọn
2.51% 561 / 22329 cộng đồng bình chọn

Bình luận (167)

0/1000
Chia sẻ