XE CỦA NĂM 2022
Tổng bình chọn 17.208
Cộng đồng 11.176
Giám khảo 6.032

TỔNG HỢP BÌNH CHỌN XE ĐƯỢC YÊU THÍCH THEO PHÂN KHÚC TỪ CỘNG ĐỒNG VÀ BAN GIÁM KHẢO

15826 điểm từ cộng đồng
7020 điểm từ giám khảo
22846 điểm
2645 điểm từ cộng đồng
6819 điểm từ giám khảo
9464 điểm
1872 điểm từ cộng đồng
6504 điểm từ giám khảo
8376 điểm
6053 điểm từ cộng đồng
5286 điểm từ giám khảo
11339 điểm
4925 điểm từ cộng đồng
5011 điểm từ giám khảo
9936 điểm
4120 điểm từ cộng đồng
4801 điểm từ giám khảo
8921 điểm
7917 điểm từ cộng đồng
4469 điểm từ giám khảo
12386 điểm
2548 điểm từ cộng đồng
3995 điểm từ giám khảo
6543 điểm
2119 điểm từ cộng đồng
4120 điểm từ giám khảo
6239 điểm
6532 điểm từ cộng đồng
5734 điểm từ giám khảo
12266 điểm
5606 điểm từ cộng đồng
5571 điểm từ giám khảo
11177 điểm
4486 điểm từ cộng đồng
5320 điểm từ giám khảo
9806 điểm
7644 điểm từ cộng đồng
4670 điểm từ giám khảo
12314 điểm
4263 điểm từ cộng đồng
5336 điểm từ giám khảo
9599 điểm
3452 điểm từ cộng đồng
5353 điểm từ giám khảo
8805 điểm
11176 điểm từ cộng đồng
6032 điểm từ giám khảo
17208 điểm
3963 điểm từ cộng đồng
6166 điểm từ giám khảo
10129 điểm
3086 điểm từ cộng đồng
6027 điểm từ giám khảo
9113 điểm
8024 điểm từ cộng đồng
4497 điểm từ giám khảo
12521 điểm
2094 điểm từ cộng đồng
4149 điểm từ giám khảo
6243 điểm
2266 điểm từ cộng đồng
3738 điểm từ giám khảo
6004 điểm
8372 điểm từ cộng đồng
5689 điểm từ giám khảo
14061 điểm
5636 điểm từ cộng đồng
5055 điểm từ giám khảo
10691 điểm
1734 điểm từ cộng đồng
4998 điểm từ giám khảo
6732 điểm
12243 điểm từ cộng đồng
5932 điểm từ giám khảo
18175 điểm
2637 điểm từ cộng đồng
5581 điểm từ giám khảo
8218 điểm
2097 điểm từ cộng đồng
5464 điểm từ giám khảo
7561 điểm
5979 điểm từ cộng đồng
4126 điểm từ giám khảo
10105 điểm
3175 điểm từ cộng đồng
4104 điểm từ giám khảo
7279 điểm
2912 điểm từ cộng đồng
3836 điểm từ giám khảo
6748 điểm
5406 điểm từ cộng đồng
3183 điểm từ giám khảo
8589 điểm
2236 điểm từ cộng đồng
3080 điểm từ giám khảo
5316 điểm
1771 điểm từ cộng đồng
3150 điểm từ giám khảo
4921 điểm
9083 điểm từ cộng đồng
4470 điểm từ giám khảo
13553 điểm
2879 điểm từ cộng đồng
5038 điểm từ giám khảo
7917 điểm
2584 điểm từ cộng đồng
5038 điểm từ giám khảo
7622 điểm
8124 điểm từ cộng đồng
3500 điểm từ giám khảo
11624 điểm
1661 điểm từ cộng đồng
3993 điểm từ giám khảo
5654 điểm
1581 điểm từ cộng đồng
3873 điểm từ giám khảo
5454 điểm
7288 điểm từ cộng đồng
5217 điểm từ giám khảo
12505 điểm
4114 điểm từ cộng đồng
5088 điểm từ giám khảo
9202 điểm
4011 điểm từ cộng đồng
5107 điểm từ giám khảo
9118 điểm
6536 điểm từ cộng đồng
4651 điểm từ giám khảo
11187 điểm
4015 điểm từ cộng đồng
4834 điểm từ giám khảo
8849 điểm
3790 điểm từ cộng đồng
4856 điểm từ giám khảo
8646 điểm

Danh sách trúng thưởng

Danh sách trúng thưởng
Phần thưởng Thành viên Mã trúng thưởng
Apple iPhone 13 128GB
Trị giá 21.490.000đ
Nguyễn Văn Anh
SĐT: 0987***234
839003
Apple iPhone 13 128GB
Trị giá 21.490.000đ
Nguyễn Mậu Hoà Huy
SĐT: 0827***338
677002
Apple Watch Series 7 41mm
Trị giá 9.990.000đ
Nguyễn Long Nhật
SĐT: 0971***096
872009
Tai nghe Airpod 3
Trị giá 4.500.000đ
Nguyễn Hoàng Tú
SĐT: 0977***988
1100005
Tai nghe Airpod 3
Trị giá 4.500.000đ
Lưu Khánh Huyền
SĐT: 0337***809
4569010
Tai nghe Airpod 3
Trị giá 4.500.000đ
Nghĩa Lê
SĐT: 0369***019
6419008
Phim cách nhiệt CoolUV400 - NTT Hào Quang Film
Trị giá 12.500.000đ
Linh Vũ
Phim cách nhiệt CoolUV400 - NTT Hào Quang Film
Trị giá 12.500.000đ
Liên Quỳnh
SĐT: 0931***612
Phim cách nhiệt Ceramax Diamond
Trị giá 8.800.000đ
Huy
SĐT: 0941***890
645001
Phim cách nhiệt Ceramax Diamond
Trị giá 8.800.000đ
Nguyễn Thanh Phong
SĐT: 0935***525
1606013
Phim cách nhiệt NTech
Trị giá 5.700.000đ
Phan Vinh
SĐT: 0944***343
4367014
Loa sub gầm Sansui - NTT Carcam
Trị giá 3.900.000đ
Nguyễn Lê Đức Huy
SĐT: 0902***655
Loa sub gầm Sansui - NTT Carcam
Trị giá 3.900.000đ
Lê Văn Sơn
SĐT: 0918***488
Nước hoa nội thất ô tô Etonner
Trị giá 1.200.000đ
Hoàng Vũ
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Nguyễn Mạnh Hùng
SĐT: 0905***055
1664041
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Nguyễn Ngọc Long
SĐT: 0764***888
1191003
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
ĐỒ THỜ GIA TRUYỀN
SĐT: 0912***811
670004
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Nguyen Tran Thi Dung
SĐT: 0342***634
2041002
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Cao Vĩ Bùi
SĐT: 0984***220
965005
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Vũ Quang Anh
SĐT: 0837***688
918011
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Lê Tuấn
SĐT: 0983***989
2185006
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
winacer11
SĐT: 0928***262
3230008
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Nguyễn Hoàng Vương
SĐT: 0904***877
1438009
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Cao Tuấn Anh
SĐT: 0933***592
962007
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Lê Hoàng Anh Thư
SĐT: 0979***072
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Vũ Quang
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Đặng Đình Trọng
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Huỳnh Trúc
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Đới Quang Thiên
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Nguyễn Văn Quỳnh
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Châu Ngọc Kim Ngân
SĐT: 0904***287
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Mạc Thanh Tú
SĐT: 0966***954
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Nguyễn Nhật Thành
SĐT: 0933***841
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Nguyễn Công Khoa
SĐT: 0395***398
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Mạc Thanh Tú
SĐT: 0966***954
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Nguyễn Nhật Thành
SĐT: 0933***841
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Nguyễn Công Khoa
SĐT: 0395***398
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Triệu Nhung
SĐT: 0936***269
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Lan Phạm
SĐT: 0909***889
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Chung Bích San
SĐT: 0934****520
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Nguyễn Văn Quỳnh
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Nguyễn Nhật Thành
SĐT: 0933***841
Bọc vô lăng kháng khuẩn UBAuto
Trị giá 750.000đ
Tuấn
SĐT: 0915***878
832004
Tai nghe Esport Gaming
Trị giá 696.000đ
Nguyễn Anh Đức
SĐT: 0988***855
975004
Tai nghe Esport Gaming
Trị giá 696.000đ
Vũ Đình Thuận
SĐT: 0853***789
2208005
Tai nghe Esport Gaming
Trị giá 696.000đ
Nguyễn Văn Lượng
SĐT: 0986***002
2195012
Tai nghe Esport Gaming
Trị giá 696.000đ
Tuấn Trần
SĐT: 0868***176
Tai nghe Esport Gaming
Trị giá 696.000đ
Cao Đình Hậu
Apple iPhone 13 128GB
Trị giá 21.490.000đ
Nguyễn Văn Anh
SĐT: 0987***234
Mã trúng thưởng: 839003
Nguyễn Mậu Hoà Huy
SĐT: 0827***338
Mã trúng thưởng: 677002
Apple Watch Series 7 41mm
Trị giá 9.990.000đ
Nguyễn Long Nhật
SĐT: 0971***096
Mã trúng thưởng: 872009
Tai nghe Airpod 3
Trị giá 4.500.000đ
Nguyễn Hoàng Tú
SĐT: 0977***988
Mã trúng thưởng: 1100005
Lưu Khánh Huyền
SĐT: 0337***809
Mã trúng thưởng: 4569010
Nghĩa Lê
SĐT: 0369***019
Mã trúng thưởng: 6419008
Phim cách nhiệt CoolUV400 - NTT Hào Quang Film
Trị giá 12.500.000đ
Linh Vũ
Mã trúng thưởng:
Liên Quỳnh
SĐT: 0931***612
Mã trúng thưởng:
Phim cách nhiệt Ceramax Diamond
Trị giá 8.800.000đ
Huy
SĐT: 0941***890
Mã trúng thưởng: 645001
Nguyễn Thanh Phong
SĐT: 0935***525
Mã trúng thưởng: 1606013
Phim cách nhiệt NTech
Trị giá 5.700.000đ
Phan Vinh
SĐT: 0944***343
Mã trúng thưởng: 4367014
Loa sub gầm Sansui - NTT Carcam
Trị giá 3.900.000đ
Nguyễn Lê Đức Huy
SĐT: 0902***655
Mã trúng thưởng:
Lê Văn Sơn
SĐT: 0918***488
Mã trúng thưởng:
Nước hoa nội thất ô tô Etonner
Trị giá 1.200.000đ
Hoàng Vũ
Mã trúng thưởng:
Bơm ô tô PISEN A7
Trị giá 996.000đ
Nguyễn Mạnh Hùng
SĐT: 0905***055
Mã trúng thưởng: 1664041
Nguyễn Ngọc Long
SĐT: 0764***888
Mã trúng thưởng: 1191003
ĐỒ THỜ GIA TRUYỀN
SĐT: 0912***811
Mã trúng thưởng: 670004
Nguyen Tran Thi Dung
SĐT: 0342***634
Mã trúng thưởng: 2041002
Cao Vĩ Bùi
SĐT: 0984***220
Mã trúng thưởng: 965005
Vũ Quang Anh
SĐT: 0837***688
Mã trúng thưởng: 918011
Lê Tuấn
SĐT: 0983***989
Mã trúng thưởng: 2185006
winacer11
SĐT: 0928***262
Mã trúng thưởng: 3230008
Nguyễn Hoàng Vương
SĐT: 0904***877
Mã trúng thưởng: 1438009
Cao Tuấn Anh
SĐT: 0933***592
Mã trúng thưởng: 962007
Lê Hoàng Anh Thư
SĐT: 0979***072
Mã trúng thưởng:
Vũ Quang
Mã trúng thưởng:
Đặng Đình Trọng
Mã trúng thưởng:
Huỳnh Trúc
Mã trúng thưởng:
Đới Quang Thiên
Mã trúng thưởng:
Nguyễn Văn Quỳnh
Mã trúng thưởng:
Sạc dự phòng PISEN Pro All 30000mAh
Trị giá 860.000đ
Châu Ngọc Kim Ngân
SĐT: 0904***287
Mã trúng thưởng:
Mạc Thanh Tú
SĐT: 0966***954
Mã trúng thưởng:
Nguyễn Nhật Thành
SĐT: 0933***841
Mã trúng thưởng:
Nguyễn Công Khoa
SĐT: 0395***398
Mã trúng thưởng:
Mạc Thanh Tú
SĐT: 0966***954
Mã trúng thưởng:
Nguyễn Nhật Thành
SĐT: 0933***841
Mã trúng thưởng:
Nguyễn Công Khoa
SĐT: 0395***398
Mã trúng thưởng:
Triệu Nhung
SĐT: 0936***269
Mã trúng thưởng:
Lan Phạm
SĐT: 0909***889
Mã trúng thưởng:
Chung Bích San
SĐT: 0934****520
Mã trúng thưởng:
Nguyễn Văn Quỳnh
Mã trúng thưởng:
Nguyễn Nhật Thành
SĐT: 0933***841
Mã trúng thưởng:
Bọc vô lăng kháng khuẩn UBAuto
Trị giá 750.000đ
Tuấn
SĐT: 0915***878
Mã trúng thưởng: 832004
Tai nghe Esport Gaming
Trị giá 696.000đ
Nguyễn Anh Đức
SĐT: 0988***855
Mã trúng thưởng: 975004
Vũ Đình Thuận
SĐT: 0853***789
Mã trúng thưởng: 2208005
Nguyễn Văn Lượng
SĐT: 0986***002
Mã trúng thưởng: 2195012
Tuấn Trần
SĐT: 0868***176
Mã trúng thưởng:
Cao Đình Hậu
Mã trúng thưởng:

Tin tức

Hyundai SantaFe giành giải XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM 2022
Xem Thêm
XE CỦA NĂM 2022: 4 mẫu xe Hyundai lọt top được yêu thích nhất
Xem Thêm
Những thế hệ Hyundai Santa Fe và hành trình khẳng định chỗ đứng trong phân khúc CUV-SUV cỡ D tại Việt Nam
Xem Thêm
Hyundai Santa Fe được vinh danh là XE ẤN TƯỢNG CỦA NĂM 2022 tại Việt Nam
Xem Thêm
XE CỦA NĂM 2022 kết thúc vòng 1: Dàn xe mới của Hyundai vượt trội về lượt bình chọn
Xem Thêm
Công bố kết quả Chương trình Bình chọn XE CỦA NĂM 2022
Xem Thêm
Chia sẻ